Departament d'Instal·lació, Manteniment i Serveis a la Producció

Competència general

Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a les normes establertes.

Unitats de competència

  • - UC1154_1: Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció d'aigua i desguassos.
  • - UC1155_1: Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.
  •  

Àmbit Professional

Aquest professional s'integra en empreses dels sectors públics i/o privats dedicades al muntatge i manteniment d'instal·lacions i manteniment de canonades i aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.

Llocs de treball

  • - Fontaneria i manteniment
  • - Instal·lador i dur el manteniment de xarxes contra incendis
  • - Instal·lador i dure el manteniment de xarxes de reg i fonts decoratives
  • - Mantenir i reparar sistemes de calefacció
  • - Mantenir i reparar sistemes de climatització