Departament d'Instal·lació, Manteniment i Serveis a la Producció

Sortides professionals FP Bàsica: Fabricació i Muntatge

Amb aquesta formació obtindràs:

 • Títol Professional Bàsic en Fabricació i Muntatge.
 • Accés directe a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Preferència per poder cursar el cicle de grau mitjà de Producció de Calor i d'Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització.

Àmbit professional i de treball:

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte aliè en grans, mitjanes i petites empreses dedicades a la fabricació i muntatge de productes mecànics i electromecànics, així com al muntatge i manteniment d'instal·lacions de fontaneria, calefacció i climatització.

Sortides professionals:

 • Peons d'indústries manufactureres.
 • Auxiliars de processos automatitzats.
 • Ajudant de ferrer.
 • Ajudant d'acristalador.
 • Muntador en obra.
 • Ajudant de llanterner.
 • Ajudant de muntador/a d'equips de calefacció.
 • Ajudant de muntador/a d'equips de climatització.
 • Ajudant d'instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua
Last modified onMartes, 24 Febrero 2015 11:36