Departament d'Instal·lació, Manteniment i Serveis a la Producció

Sortides professionals GS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica

Els professionals amb aquesta titulació han de ser capaços de:

Avaluar l’eficiència de les instal·lacions d’energia i aigua en edificis, recolzant tècnicament el procés de qualificació i certificació energètica d’edificis, i configurar instal·lacions solars tèrmiques, gestionant el seu muntatge i manteniment en condicions de seguretat, qualitat i respecte ambiental.

Àmbit professional i de treball:

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector energètic, en institucions competents en auditories, inspeccions i certificacions energètiques i en empreses dedicades a realitzar estudis de viabilitat, promoció, implantació i manteniment d'instal·lacions d'energia solar en edificis.

Sortides professionals:

  • Tècnic d'eficiència energètica d'edificis
  • Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis.
  • Tècnic comercial d'instal·lacions solars.
  • Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques.
  • Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
  • Gestor energètic.
  • Promotor de programes d'eficiència energètica.

 

Last modified onMartes, 24 Febrero 2015 11:36