Departament d'Instal·lació, Manteniment i Serveis a la Producció

Sortides professionals GM Instal·lacions de producció de calor

Els professionals amb aquesta titulació han de ser capaços de:

Muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Si es cursa conjuntament amb el cicle d'Instal·lacions frigorífiques i de climatització, s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE).

Àmbit professional i de treball:

L'entorn professional d'actuació d'aquest Tècnic és el sector d'empreses de muntatge i/o manteniment d'instal·lacions, tant de l'àmbit industrial com del domèstic.

Sortides professionals:

  • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'equips de producció de calor
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de calefacció i ACS
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions d'aigua
  • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de gas i combustibles líquids
Last modified onMartes, 24 Febrero 2015 11:37